• Antas ng pagkapalakaibigan ng mga tauhan

    5
    5

Imprmasyon ng lugar

Walk Tea offers tea on coal in the aisle, Prince Faisal Street, Street unification without hearings

Oras

Karaniwang oras 2

Presyo

rating sa presyo 2.5

Services

  • Credit cards


  • Outdoor seating